browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

5 tysięcy złotych od marszałka na Święto Sękacza

Autor: | dodano: 12 marca 2015

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań samorządu województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego został rozstrzygnięty. Do organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur, których wnioski wygrały w tym konkursie, trafi w tym roku ponad 300 tys. zł.

– Kultura co roku cieszy się największym zainteresowaniem wśród zadań, na które ogłaszamy konkursy – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Wpłynęły do nas aż 144 wnioski, komisja wybrała do dofinansowania 48 inicjatyw najlepszych i w mojej ocenie mających znaczenie dla całego regionu.

Jedyną organizacją z terenu powiatu gołdapskiego, której udzielona zostanie dotacja przez marszałka województwa, jest Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”. Na sierpniowe Święto Sękacza otrzymamy 5 tysięcy złotych.

Niestety, w tym roku nie otrzymamy wsparcia finansowego na tę imprezę z powiatu gołdapskiego (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi). Nasz wniosek został odrzucony.