browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zielony gaj Żytkiejmira

Autor: | dodano: 27 października 2016

Zielony gaj Żytkiejmira – przedsięwzięcie  Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga w ramach działań zadania publicznego.

Plany  upiększenia placu w centrum Żytkiejm mieszkańcy podejmowali już od dawna, dlatego też kiedy pojawiła się informacja pomocy w ich realizowaniu  ze strony studentów podjęliśmy taką inicjatywę. W kwietniu 2015 r. grupa siedmiu studentów pierwszego roku studiów magisterskich o kierunku architektura krajobrazu z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie wraz z opiekunami uczestniczyli w programie „Plan odnowy miejscowości Żytkiejmy” w ramach współpracy z  Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.

Program działań opierał się na kilku zadaniach, jakie studenci otrzymali do opracowania, włączając w program swoje indywidualne propozycje zmian w miejscowości m.in.: zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości. Pomysły studentów bardzo spodobały się mieszkańcom. Zgodnie z sugestią mieszkańców podczas realizacji tego przedsięwzięcia trwały prace nad  zagospodarowaniem placu w centrum Żytkiejm, gdzie powstał skwer z różnego rodzaju roślinnością, Będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców oraz odwiedzających naszą miejscowość gości.

Podczas realizacji zadania stowarzyszenie mogło liczyć na wsparcie mieszkańców, którzy  licznie wzięli udział podczas sadzenia zakupionej roślinności.

Realizator zadania:Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga

 Tytuł zadania publicznego: Zielony gaj Żytkiejmira      

Rodzaj zadania publicznego:Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich – Wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznej w sołectwach biorących udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w szczególności poprzez: trwałe nasadzenia z wykorzystaniem roślinności wieloletniej, charakterystycznej dla krajobrazu wiejskiego finansowanego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie