browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

WSPÓŁPRACUJEMY

Stowarzyszenie współpracuje m.in. ze:

  • Świetlicą Wiejską i Filią Biblioteczną w Żytkiejmach
  • Ochotniczą Strażą Pożarną w Żytkiejmach
  • Fundacją Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
  • Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
  • Urzędem Gminy Dubeninki
  • Gołdapskim Funduszem Lokalnym
  • Gołdapskim Portalem Internetowym GOLDAP.INFO
  • Starostwem Powiatowym w Gołdapi