browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

NASZE PROJEKTY

„Wioska tematyczna w Żytkiejmach” 2010 r. – działania warsztatowe wpływające na aktywizację i integrację środowiska lokalnego, program „Kapitał ludzki”

„Gdzie Kucharek sześć… tam będzie co zjeść” – warsztaty z zakresu regionalnej kuchni. Projekt realizowany w ramach programu „Działaj lokalnie V-2008” – ogłoszonego przez Gołdapski Fundusz Lokalny we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropi w Polsce.

„Żyjmy zdrowo” 2009 r. – realizacja projektu w ramach Programu Integracji Społecznej. Projekt Szkoleniowy promujący zdrową żywność, kultywowanie tradycji i zwyczajów żywieniowych.

„Tradycja Integracja Aktywizacja” 2010 r. – celem projektu była integracja i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wspólne działania i warsztaty oparte na tradycji regionu W ramach naszego projektu chcielibyśmy zachęcić osoby starsze, aby chętniej angażowały się w różnego rodzaju przedsięwzięcia wpływające na poprawę jakości życia w naszym wiejskim środowisku.

Festyn „Święto sękacza w Żytkiejmach” 2011 r. – dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Cel projektu – ochrona dóbr kultury i tradycji regionu Żytkiejm poprzez wspólne spędzenie czasu wolnego oparte na tradycji regionu.

„W Żytkiejmskiej izbie” – 2011 r. – celem projektu było rozbudzanie aktywności mieszkańców Żytkiejm i okolicznych wsi, poprzez utworzenie miejsca(świetlicy) spotkań, pokazów, warsztatów. Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013, DZIAŁANIE 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

„Opowieści Babuni” 2011r. –  w ramach projektu zachęcamy osoby starsze, aby chętniej angażowały się w różnego rodzaju przedsięwzięcia wpływające na poprawę jakości życia w naszym wiejskim środowisku. . Projekt realizowany w ramach programu „Działaj lokalnie ”2011r.-ogłoszonego przez Gołdapski Fundusz Lokalny we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropi w Polsce.