browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Otrzymamy dotację z powiatu

Autor: | dodano: 28 lutego 2018

26 lutego starosta gołdapski Andrzej Ciołek spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zostaną wsparte przez powiat dotacjami o łącznej wartości 45 tysięcy zł.

Powiat gołdapski corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych powiatu. W tym roku do konkursu wpłynęło 21 ofert, z czego dotacje otrzyma 14 projektów zgłoszonych przez 12 organizacji. Wsparciem objęte zostanie m.in. organizowane przez nasze stowarzyszenie Święto Sękacza w Żytkiejmach. Otrzymamy 3,5 tysiąca złotych (wnioskowaliśmy o 4 tysiące).

Podczas spotkania starosta podziękował organizacjom za ich nieocenioną aktywność i lata wspaniałej działalności. Z okazji przypadającego 27 lutego Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych życzył wytrwałości, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz satysfakcji z podejmowanych działań.