browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

INNE

„Święto Sękacza” – zapraszamy wystawców

Za niespełna miesiąc, 15 sierpnia w Żytkiejmach odbędzie się kolejna edycja festynu pt. „Święto Sękacza”. Impreza zorganizowana zostanie na polanie przy ośrodku zdrowia.

kategoria: INNE

Otrzymamy dotację z powiatu

26 lutego starosta gołdapski Andrzej Ciołek spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zostaną wsparte przez powiat dotacjami o łącznej wartości 45 tysięcy zł.

kategoria: INNE

10 lat Żytkiejmkiej Strugi

Pomysł rzucił ks. Czesław Król, wówczas proboszcz parafii w Żytkiejmach. Grupa mieszkańców powiedziała „dlaczego nie spróbować!”. 13 grudnia 2007 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W ten sposób powstało nasze Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”.

kategoria: INNE

Joanna na nowej drodze życia

4 lipca swój stan cywilny zmieniła jedna z członkiń stowarzyszenia – Joanna. Zachowując tradycję w drodze z kościoła na wesele stowarzyszenie przygotowało młodej parze niespodziankę – oryginalną bramę.

kategoria: INNE

5 tysięcy złotych od marszałka na Święto Sękacza

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań samorządu województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego został rozstrzygnięty. Do organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur, których wnioski wygrały w tym konkursie, trafi w tym roku ponad 300 tys. zł.

kategoria: INNE